Het Zweedse nationale volkslied

Nationaldag Sweden - Sverige

Het Zweedse volkslied is in 1844 geschreven door Rickard Dybeck. Opvallend, het nationale lied is nooit als dusdanig erkend door het Zweedse parlement. Het volkslied wordt niet alleen gezongen op officiële plechtigheden zoals de nationale feestdag. Ook bij privé-feesten zoals midsommar zingen de Zweden hun volkslied uit volle borst.

De tekst van Du Gamla, du fria

Du gamla du fria du fjällhöga nord,
Du tysta du glädjerika sköna,
Jag hälsar dig värnaste land uppå jord,
Din sol din himmel dina ängder gröna
Din sol din himmel dina ängder gröna

Du tronar på minnen från fornstora dar,
Då ärat ditt namn flög över jorden,
Jag vet att du är och du blir vad du var,
Ja jag vill leva jag vill dö i norden
Ja jag vill leva jag vill dö i norden

Jag städes vill tjäna mitt älskade land,
Dig trohet till döden vill jag svära
Din rätt skall jag värna med håg och med hand,
Din fana högt din bragderika bära
Din fana högt din bragderika bära

Med Gud skall jag kämpa för hem och för härd
För Sverige den kära fosterjorden,
Jag byter dig ej mot allt i en värld,
Nej jag vill leva jag vill dö i norden
Nej jag vill leva jag vill dö i norden