Vikingen, veroveraars en gedreven handelaars

Vikingen in Zweden

Vanaf de achtste eeuw waren de Vikingen heer en meester over Noord-Europa, waaronder ook Zweden. In de eeuwen nadien veroverden ze steeds meer territorium. Wat weten jullie over de Vikingen?

Oorsprong van de naam

Vandaag zijn er twee theorieën over de afkomst van de naam “Viking”. Het Engelse werkwoord ‘to go viking’ betekent ‘gaan plunderen’. Een andere etymologische verklaring heeft het over “Vik”, een specifiek stuk zee tussen Zuid-Zweden en Zuid-Noorwegen.

Vikingen en Noormannen

Vikingen zijn de voorouders van de Zweden (en de rest van Scandinavië), soms wordt ook met de term Noormannen naar hen verwezen. Maar eigenlijk zijn de Vikingen slechts een beperkte groep binnen de Noormannen. Het zijn Noormannen die op zee vaarden en op rooftocht gingen. De eerste Vikingen komen uit huidig Scandinavië (ergens rond de achtste eeuw).

Roodharige handelaars

De roodharige rovers waren gekend als goede handelaars. De bekendste handelsplaats is Birka. Birka is de meest complete en best behouden handelsstad van het netwerk van de Vikingen. Trouwens ook erkend als UNESCO Werelderfgoed! Daarnaast zijn er nog enkele grafheuvels opgegraven in Birka. Zeker een bezoekje waard!

Veroveringen

De Vikingen veroverden hoofdzakelijk in Noord- en Oost-Europa maar ook Engeland, België, Nederland, Rijnland en Normandië kregen de Vikingen over de vloer. Over de oostelijke expansie van de Zweedse Vikingen zegt Wikipedia het volgende:

De ‘Zweedse’ Vikingen zwierven uit tot in het huidige Rusland, dat zelfs zijn naam aan hen dankt. Rus is oorspronkelijk de naam voor de (Zweedse) Vikingen die Rusland bereikten (het kan roodharige of roeier betekend hebben); pas later wordt met de term de gehele bevolking van Rusland bedoeld.

De Zweed Rurik stichtte de eerste Russische staat: het Kievse Rijk. Verder stichtten Vikingen belangrijke handelssteden als Novgorod en dreven ze vanuit Rusland handel met Constantinopel. Verscheidene malen waagden de ‘Russische’ Vikingen zelfs overvallen op Constantinopel. Dit bleef zonder resultaat door de zeer goede verdedigingswerken rond de stad die al vele malen hun nut bewezen hadden.

Toen boden sommige van de Vikingen zich aan als huurling voor het Byzantijnse leger. Ze werden ondergebracht in een speciale elite-eenheid die de persoon van de Byzantijnse keizer moest beschermen en werden bekend als de Varjagen.

Positie van de vrouw

Werd je als vrouw geboren in Scandinavië, had je geluk. In vergelijking met andere delen in Europa had een vikingvrouw veel meer rechten. Ze stond op gelijke voet met haar man en kreeg bijvoorbeeld de mogelijkheid om te scheiden van haar man als die gewelddadig was. Ook kon ze hertrouwen en een erfenis ontvangen. Met de komst van het Christendom verloren de vikingvrouwen dit recht.

Historische fouten

Velen zien een Viking als een zeevaarder met hoorns vastgemaakt aan helmen. Hier is geen bewijs voor gevonden. Archeologen verklaren dat ze deze hoorns enkel zouden hebben gebruikt als drinkbeker.

Zo zijn er in de literatuur nog wel meer misverstanden over de Vikingen geslopen.

Viking museum Stockholm

Wil je meer te weten komen over de vikingen, bezoek dan zeker het Vikingaliv, het Viking museum in Stockholm. Het museum weergeeft een correct beeld en baseert zich enkel op vaste feiten.

Pin for later